<div align="center"> <h1>Astromax-zakrycia-komety-astronomia....</h1> <h3>Wszystko o obserwacjach zakryciowych i kometarnych : cikawostki astronomiczne</h3> <p>zakrycia, astronomia,komety, PTMA, asteroidy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.astromax.astrowww.pl" rel="nofollow">http://www.astromax.astrowww.pl</a></p> </div>